Trắc nghiệm ôn tập

Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Câu hỏi:

Thuỷ phân 1 kg sắn chứa 20% tinh.bột trong môi trường axit. Biết hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là

A.
261,43 gam.    

B.
200,8 gam. 

C.
188,89 gam.   

D.
192,5 gam.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Đáp án: C

mtinh bột = 1.20% = 0,2kg = 200g

(C6H10O5)n → nC6H12O6

Pt: 162n gam –H = 100%→ 180n gam

Thực tế: 200 gam –H = 85%→ 200. 180/162 = 188,89 gam

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!