Trắc nghiệm ôn tập

Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Câu hỏi:

Thuỷ phân 1 kg sắn chứa 20% tinh.bột trong môi trường axit. Biết hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là

A.
261,43 gam.    

B.
200,8 gam. 

C.
188,89 gam.   

D.
192,5 gam.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Đáp án: C

mtinh bột = 1.20% = 0,2kg = 200g

(C6H10O5)n → nC6H12O6

Pt: 162n gam –H = 100%→ 180n gam

Thực tế: 200 gam –H = 85%→ 200. 180/162 = 188,89 gam

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Lượng glucozơ thu được sau phản ứng là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!