Trắc nghiệm ôn tập

Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%.

Câu hỏi:

Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%.

25,00.    

B.
12,96.   

C.
6,25.  

D.
13,00

Đáp án đúng: C

Đáp án: C

Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

nBa2+ = 0,01mol > n↓ = 9,85 / 197 = 0,05mol

⇒ nCO2 = n↓ = 0,05mol ⇒ nGlu = 0,025 mol

⇒ m = 0,025 x 180 : 72% = 6,25 gam

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!