Trắc nghiệm ôn tập

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%.

Câu hỏi:

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của m là

A.
30.  

B.
15.  

C.
17.   

D.
34.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%.

Đáp án: B

mdd giảm = m↓ – mCO2 ⇒ mCO2 = 10 – 3,4 = 6,6

Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

nGlu = 1/2. nCO2 = 1/2. 6,6/44 = 0,075 mol

⇒ mGlu = 0,075 x 180 : 90% = 15 gam

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!