Trắc nghiệm ôn tập

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A.
Giao phối không ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể

B.
CLTN tác động trưc tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen của quần thể

C.
Di – nhập gen luôn làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định

D.
Đột biến tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng

A sai, giao phối không tạo ra alen mới, không làm tăng sự đa dạng di tuyền của quần thể

C sai, di – nhập gen thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng không xác định

D sai, đột biến tạo nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!