Trắc nghiệm ôn tập

Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi:

Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

A.
Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau

B.
Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại

C.
Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội

D.
Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!