Trắc nghiệm ôn tập

Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi:

Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước

B.
Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp

C.
Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra

D.
Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!