Trắc nghiệm ôn tập

Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

Câu hỏi:

Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A.
Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

B.
Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3.

C.
Hg(NO3)2, AgNO3

D.
Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!