Trắc nghiệm ôn tập

Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Câu hỏi:

Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các  giá trị 1;  0.2;  0.3; 10.99.  Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A.
Var X: byte; Y: real;

B.
Var X,  Y: real;

C.
Var X,  Y: byte;

D.
Var X: real;  Y: byte;

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!