Trắc nghiệm ôn tập

Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Câu hỏi:

Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các  giá trị 1;  0.2;  0.3; 10.99.  Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A.
Var X: byte; Y: real;

B.
Var X,  Y: real;

C.
Var X,  Y: byte;

D.
Var X: real;  Y: byte;

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!