Trắc nghiệm ôn tập

Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Câu hỏi:

Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

A.
VAR A; B; C: Byte;

B.
VAR A; B; C Byte

C.
VAR A  B  C: Byte;

D.
VAR A, B, C:  Byte;

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!