Trắc nghiệm ôn tập

Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Câu hỏi:

Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

A.
VAR A; B; C: Byte;

B.
VAR A; B; C Byte

C.
VAR A  B  C: Byte;

D.
VAR A, B, C:  Byte;

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!