Trắc nghiệm ôn tập

‘John shouldn’t have behaved so badly,’ said Janet.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi:

“John shouldn’t have behaved so badly,” said Janet.

Bạn đang xem: ‘John shouldn’t have behaved so badly,’ said Janet.

A.
Janet doesn’t like John’s behaviour.

B.
Janet objected to John’s bad behaviour.

C.
Janet dislikes John.

D.
Janet was angry with John.

Đáp án đúng: B

Kiến thức: Câu tường thuật

Giải thích:

“John không nên cư xử quá tệ như thế”, Janet nói.

A. Janet không thích hành vi của John.                             B. Janet phản đối cách cư xử tệ của John.

C. Janet không thích John.                                                       D. Janet tức giận với John.

Các phương án A, C, D không phù hợp về nghĩa.

Chọn B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: ‘John shouldn’t have behaved so badly,’ said Janet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!