Trắc nghiệm ôn tập

John and Mike are talking about Mikes new car

Câu hỏi:

John and Mike are talking about Mike’s new car

A.
What a nice car!

B.
Your car is new, isn’t it?

C.
Where did you buy your car?

D.

Bạn đang xem: John and Mike are talking about Mikes new car

My car is very expensive.

Đáp án đúng: A

Kiến thức: Ngôn ngữ nói

Giải thích:

John và Mike đang nói về chiếc xe mới của Mike

– John: “_________”

– Mike: “Cảm ơn. Tôi vui mừng khi nghe điều đó.”

A. Thật là một chiếc xe đẹp! C. Bạn đã mua xe ở đâu? B. Xe của bạn là mới, phải không? D. Xe của tôi rất đắt

Chọn A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: John and Mike are talking about Mikes new car

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!