Trắc nghiệm ôn tập

In this way we can protect rare species _________ extinction.

Câu hỏi:

In this way we can protect rare species _________ extinction.

A.
away

Bạn đang xem: In this way we can protect rare species _________ extinction.

B.
off

C.
from

D.
of

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!