Trắc nghiệm ôn tập

In this way we can protect rare species _________ extinction.

Câu hỏi:

In this way we can protect rare species _________ extinction.

A.
away

Bạn đang xem: In this way we can protect rare species _________ extinction.

B.
off

C.
from

D.
of

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!