Trắc nghiệm ôn tập

In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Câu hỏi:

In addition, natural ecosystems and economic activities such as ____ and tourism may be disrupted.

A.
fish

B.
fishing

C.
fisheries

D.
fishery

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!