Trắc nghiệm ôn tập

In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Câu hỏi:

In addition, natural ecosystems and economic activities such as ____ and tourism may be disrupted.

A.
fish

B.
fishing

C.
fisheries

D.
fishery

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: In addition, natural ecosystems and economic activities such as____ and tourism may be disrupted

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!