Trắc nghiệm ôn tập

If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Câu hỏi:

If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

A.
on 

B.
off

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!