Trắc nghiệm ôn tập

If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Câu hỏi:

If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

A.
on 

B.
off

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: If people use renewable energy, their impact____ the environment is less

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!