Trắc nghiệm ôn tập

I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Câu hỏi:

I think we’ll have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

A.
sustainable

B.
convinced

C.
adaptable

D.
predictable

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!