Trắc nghiệm ôn tập

I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Câu hỏi:

I think we’ll have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

A.
sustainable

B.
convinced

C.
adaptable

D.
predictable

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: I think well have better lives because there’ll be no pollution. So. our city will be ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!