Trắc nghiệm ôn tập

I dont like John. His ________ complaints make me angry.

Câu hỏi:

I don’t like John. His ________ complaints make me angry.

A.
continual

B.
continuous

C.
continuation

D.
continuously

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: I dont like John. His ________ complaints make me angry.

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

A. continual (adj): liên tiếp nhưng có ngắt quãng        B. continuous (adj): liên tục, không ngừng

C. continuation (n): sự tiếp tục                                              D. continuously (adv): một cách liên tục

Trước danh từ “complaints” (những lời phàn nàn) cần 1 tính từ.

Tạm dịch: Tôi không ưa John. Sự phàn nàn không ngừng của anh ấy khiến tôi rất bực.

Chọn A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: I dont like John. His ________ complaints make me angry.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!