Trắc nghiệm ôn tập

I caught _______ of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

Câu hỏi:

I caught _______ of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

A.
view

B.
sight

C.
look

D.
scene

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: I caught _______ of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích: catch sight of sth/sb : bắt gặp

Tạm dịch: Tôi đã bắt gặp một con sư tử nằm dưới một cái cây, tim tôi đập loạn xạ.

Chọn B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: I caught _______ of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!