Trắc nghiệm ôn tập

Huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích? 

Câu hỏi:

Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích? 

A.
75%

B.
60%

C.
45% 

D.
55%

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!