Giáo viên

Hướng dẫn nhận xét kết quả học tập của học sinh lớp 6

Hướng dẫn nhận xét kết quả học tập của học sinh lớp 6 theo Thông tư 22 giúp thầy cô giáo chủ nhiệm tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để ghi nhận xét kết quả học tập cuối năm cho học sinh của mình.

Với các tiêu chí rất cụ thể cho 4 mức độ: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt, thầy cô dễ dàng tham khảo cách ghi nhận xét sao cho phù hợp với năng lực, khả năng của từng học sinh. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu Nhận xét học bạ lớp 6. Mời thầy cô cùng tải miễn phí tài liệu về tham khảo:

Hướng dẫn nhận xét kết quả học tập của học sinh lớp 6 theo Thông tư 22

PHÒNG GD-ĐT TP … ……………..
TRƯỜNG THCS ……………………
TỔ NGỮ VĂN

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhận xét kết quả học tập của học sinh lớp 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…… , ngày 19 tháng 05 năm 2022

HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THEO THÔNG TƯ 22 (LỚP 6)
(Dành cho GVCN)

Tiêu chí

Xếp loại

Nhận xét

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

TỐT

– Có thái độ, hành vi rất tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập do các giáo viên bộ môn chuyển giao để phát triển các phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, năng lực đặc thù từng môn học…. Trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập rất tốt.

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

KHÁ

– Có thái độ, hành vi tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên các bộ môn chuyển giao để phát triển các phẩm chất: yêu nước, chăm chỉ,…. ; các năng lực chung: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác; năng lực đặc thù mỗi môn học. Trong quá trình thực hiện có nhiều nỗ lực. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập ở mức khá.

– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm

ĐẠT

– Có thái độ, hành vi nghiêm túc khi thực hiện các nhiệm vụ học tập do các giáo viên bộ môn chuyển giao để phát triển các phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,… ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác; năng lực đặc thù từng môn học. Trong quá trình thực hiện có nhiều cố gắng. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập ở mức đạt

Các trường hợp còn lại

CHƯA

ĐẠT

-Thái độ, hành vi thực hiện các nhiệm vụ học tập do các giáo viên bộ môn chuyển giao để phát triển các phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác; các năng lực đặc thù môn học…có nhưng chưa cao. dẫn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập chưa tốt.

Duyệt của BGH Tổ trưởng chuyên môn

Hướng dẫn nhận xét môn Ngữ văn 6 theo Thông tư 22

PHÒNG GD-ĐT TP … ……………..
TRƯỜNG THCS ……………………
TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…… , ngày 19 tháng 05 năm 2022

HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC CỦA HỌC SINH
THEO THÔNG TƯ 22 (LỚP 6)
(Dành cho GV môn Ngữ văn)

ĐTB mhk

Nhận xét

CHƯA ĐẠT

Từ 1,5 đến 4,9

Thái độ, hành vi thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên chuyển giao để phát triển các phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, năng lực ngôn ngữ, văn học…có nhưng chưa cao. dẫn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập chưa tốt.

ĐẠT

Từ 5,0 đến 6,4

thái độ, hành vi nghiêm túc khi thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên chuyển giao để phát triển các phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, năng lực ngôn ngữ, văn học…. Trong quá trình thực hiện có nhiều cố gắng. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập tương đối tốt.

KHÁ

Từ 6,5 đến 7,9

thái độ, hành vi tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên chuyển giao để phát triển các phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, năng lực ngôn ngữ, văn học…. Trong quá trình thực hiện có nhiều nỗ lực. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập tốt.

TÔT

Từ 8,0 đến 10,0

thái độ, hành vi rất tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên chuyển giao để phát triển các phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm…. ; các năng lực: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, năng lực ngôn ngữ, văn học…. Trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập rất tốt.

Duyệt của BGH Tổ trưởng chuyên môn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!