Trắc nghiệm ôn tập

Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Câu hỏi:

Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

A.
increase

B.
have increased

C.
had increased

D.
were increasing

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!