Trắc nghiệm ôn tập

Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Câu hỏi:

Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

A.
increase

B.
have increased

C.
had increased

D.
were increasing

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Humans_____ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!