Trắc nghiệm ôn tập

Hỗn hợp E gồm 3 este (trong phân tử chỉ chứa chức este, tạo bởi các axit cacboxylic no, mạch hở không phân nhánh).

Câu hỏi:

Hỗn hợp E gồm 3 este (trong phân tử chỉ chứa chức este, tạo bởi các axit cacboxylic no, mạch hở không phân nhánh). Hóa hơi 6,81 gam E thì thể tích hơi chiếm 1008 ml (đktc). Mặt khác cho 6,81 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,56 gam hỗn hợp ba muối (trong đó có hai muối đơn chức) và hỗn hợp T gồm hai ancol no, mạch hở hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và 1,89 gam nước. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp E gần nhất với?

A.
58% 

B.
56% 

C.
55% 

D.
57%

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Hỗn hợp E gồm 3 este (trong phân tử chỉ chứa chức este, tạo bởi các axit cacboxylic no, mạch hở không phân nhánh).

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hỗn hợp E gồm 3 este (trong phân tử chỉ chứa chức este, tạo bởi các axit cacboxylic no, mạch hở không phân nhánh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!