Trắc nghiệm ôn tập

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):a. KI + O3 + H2O →b. FeS2 + O2 →c.

Câu hỏi:

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a. KI + O3 + H2O →
b. FeS2 + O2 →
c. NaOH (loãng) + Cl2 →
d. FeCO3 + H2SO4 (đặc, nóng) →

a. 2KI + O3 + H2O → 2KOH + O2 + I2

b. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

c. 2NaOH (loãng) + Cl2 → NaCl +NaClO + H2O

d. 2FeCO3 + 4H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):a. KI + O3 + H2O →b. FeS2 + O2 →c.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!