Trắc nghiệm ôn tập

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y có  pH  =  13  và  0,224  lít  khí (đktc). Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO2 vào Y thu được khối lượng kết tủa là 

A.
0,985 gam.  

B.
1,970 gam.  

C.
6,895 gam.  

D.
0,788 gam. 

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Quy đổi X thành \(\left\{ \begin{array}{l}
Na:xmol\\
Ba:ymol\\
O:zmol
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = {n_{O{H^ – }}} = 0,05\\
x + 2y = 2z + 0,01.2\\
16z = 0,10435.(23x + 137y + 16z)
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,03\\
y = 0,01\\
z = 0,015
\end{array} \right.\)

Khi cho CO2 tác dụng với Y, có: \(T = 1,11 \to {n_{C{O_3}^{2 – }}} = 0,05 – 0,045 = 0,005mol \to m = 0,985(g)\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!