Trắc nghiệm ôn tập

Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 500 ml dung dịch HCl vừa đủ thu được 5,6 lít khí (ở đktc).a.

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 500 ml dung dịch HCl vừa đủ thu được 5,6 lít khí (ở đktc).
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong X và nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng.

a. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
      x        3x                       1,5x         (mol)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 y         2y                     y           (mol)

b. Gọi số mol của Al và Fe lần lượt là x và y (mol).

Ta có : mX = 27x + 56y =8,3 (g) (1)

nH2 = 0,25 mol ⇒1,5x + y = 0,25 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x= y = 0,1 (mol)

⇒ mAl = 2,7 g ; mFe = 5,6 g.

nHCl = 3x + 2y = 0,5 (mol)

⇒ CM (HCl) = 1M

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 500 ml dung dịch HCl vừa đủ thu được 5,6 lít khí (ở đktc).a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!