Trắc nghiệm ôn tập

Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Câu hỏi:

Hoà tan hai chất rắn XY vào nước thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Z đến khi kết tủa thu được là lớn nhất thì thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là V ml. Tiếp tục nhỏ dung dịch H2SO4 cho đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là 3,4V ml. Hai chất X Y lần lượt là

A.
Ba(AlO2)2 và NaNO3

B.
Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2.

C.
NaAlO2 và Na2SO4

D.
NaOH và NaAlO2.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Loại câu A và B vì kết BaSO4 không tan.

Giả sử V = 22400 ml ⇒ nH+ = 0,2 mol

Nếu hai chất đó nằm ở câu C thì: \(\left\{ \begin{array}{l}
{n_{Al{O_2}^ – }} = {n_{{H^ + }\;(1)}}\\
4{n_{Al{O_2}^ – }} = {n_{{H^ + }\;(2)}}
\end{array} \right.\)
 (không thoả mãn)

Nếu hai chất đó là \(\left\{ \begin{array}{l}
NaOH:x\\
NaAl{O_2}:y
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 2\\
x + 4y = 3,4.2
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,4\\
y = 1,6
\end{array} \right.\)
 (thoả mãn)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!