Trắc nghiệm ôn tập

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động gì ?

Câu hỏi:

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động : 

A.
dưới tác động của ánh sáng.        

Bạn đang xem: Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động gì ?

B.
dưới tác động của nhiệt độ.

C.
dưới tác động của hoá chất.              

D.
dưới tác động của điện năng

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!