Trắc nghiệm ôn tập

Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = 2x + sin 2x) là

Câu hỏi:

Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2x + \sin 2x\) là

A.
\({x^2} + 2\cos 2x + C\)

B.
\({x^2} + \frac{1}{2}\cos 2x + C\)

C.
\({x^2} – \frac{1}{2}\cos 2x + C\)

D.
\({x^2} – 2\cos 2x + C\)

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2x + \sin 2x\) là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!