Trắc nghiệm ôn tập

…………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

Câu hỏi:

…………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

A.
Although

Bạn đang xem: …………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

B.
Despite

C.
In spite

D.
However

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!