Trắc nghiệm ôn tập

…………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

Câu hỏi:

…………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

A.
Although

Bạn đang xem: …………. his old age, Mr. Brown goes jogging every day.

B.
Despite

C.
In spite

D.
However

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!