Trắc nghiệm ôn tập

Higher sea surface temperatures, endangering _______________ .

Câu hỏi:

Higher sea surface temperatures, endangering _______________ .

A.
species

B.
sea weeds

C.
sea life

D.
seafood

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Higher sea surface temperatures, endangering _______________ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Higher sea surface temperatures, endangering _______________ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!