Trắc nghiệm ôn tập

High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Câu hỏi:

High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

A.
climate control

B.
climate change

C.
better air

D.
freshing air

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!