Trắc nghiệm ôn tập

High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Câu hỏi:

High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

A.
climate control

B.
climate change

C.
better air

D.
freshing air

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: High levels of that gases in the atmosphere lead to ___

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!