Trắc nghiệm ôn tập

Hiện tượng nào sau đây là không phải là hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng đường tan trong nước. B. Giọt mực hòa lẫn vào ly nước. C. Mùi thơm của lọ nước hoa bay đi khắp phòng dù không có gió. D. Trộn muối và tiêu ta được hỗn hợp muối tiêu.

Câu hỏi:

Hiện tượng nào sau đây là không phải là hiện tượng khuếch tán?

A.
Hiện tượng đường tan trong nước.               

B.
Giọt mực hòa lẫn vào ly nước.

C.
Mùi thơm của lọ nước hoa bay đi khắp phòng dù không có gió.

D.
Trộn muối và tiêu ta được hỗn hợp muối tiêu.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hiện tượng nào sau đây là không phải là hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng đường tan trong nước. B. Giọt mực hòa lẫn vào ly nước. C. Mùi thơm của lọ nước hoa bay đi khắp phòng dù không có gió. D. Trộn muối và tiêu ta được hỗn hợp muối tiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!