Trắc nghiệm ôn tập

Hiện tượng nào dưới đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm. C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu hỏi:

Hiện tượng nào dưới đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? 

A.

Bạn đang xem: Hiện tượng nào dưới đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm. C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Khối lượng của vật tăng.      

B.
Khối lượng của vật giảm.

C.
Khối lượng riêng của vật tăng.    

D.
Khối lượng riêng của vật giảm.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hiện tượng nào dưới đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm. C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!