Trắc nghiệm ôn tập

Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?

Câu hỏi:

Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?

A.
Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

B.
Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

C.
Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.

D.
Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?

Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!