Trắc nghiệm ôn tập

HC nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Câu hỏi:

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

A.
CH3COOC2H5.  

B.
HCOONH4.  

C.
H2NCH2COOH.    

D.
C2H5NH2.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: HC nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!