Trắc nghiệm ôn tập

Hãy cho biết cặp tên nào sau đây không thuộc cùng một chất

Câu hỏi:

Hãy cho biết cặp tên nào sau đây không thuộc cùng một chất

A.
Benzylmetylamin và N-metylanilin

B.
Etylmetylamin và N-metyletanamin

C.

Bạn đang xem: Hãy cho biết cặp tên nào sau đây không thuộc cùng một chất

Dimetylpropylamin và N,N-đimetylpropan – 1- amin

D.
Sec-butylmetylamin và N-metylbutan-2-amin

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hãy cho biết cặp tên nào sau đây không thuộc cùng một chất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!