Trắc nghiệm ôn tập

Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Câu hỏi:

Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

A.
chemistry

B.
chemical

C.
chemist

D.
chemicals

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!