Trắc nghiệm ôn tập

Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Câu hỏi:

Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

A.
chemistry

B.
chemical

C.
chemist

D.
chemicals

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Having lived near a____plant for many years, some villagers have now developed cancer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!