Trắc nghiệm ôn tập

Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Câu hỏi:

Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

A.
environment

B.
environments

C.
environmental

D.
environmentalist

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!