Trắc nghiệm ôn tập

Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Câu hỏi:

Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

A.
environment

B.
environments

C.
environmental

D.
environmentalist

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in ____activities

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!