Trắc nghiệm ôn tập

Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng?

Câu hỏi:

Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng?

A.
=SUM(a,b,c,…)

B.
=AVERAGE(a,b,c,…)

C.
=MAX(a,b,c,…)

D.
=MIN(a,b,c,…)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!