Trắc nghiệm ôn tập

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lự

Câu hỏi:

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực \({36.10^{ – 3}}N.\) Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó. 

A.
0,1µC              

B.
0,2µC      

C.
0,15µC      

D.
0,25µC

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lự

\(\begin{array}{l}
F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\
\Leftrightarrow {36.10^{ – 3}} = {9.10^9}\frac{{{q^2}}}{{0,{1^2}}}\\
\Rightarrow \left| q \right| = 0,{2.10^{ – 6}}(C).
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!