Trắc nghiệm ôn tập

Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi d�

Câu hỏi:

Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây tơ mảnh dài 0,5 m. Truyền cho mỗi quả cầu N electron thì chúng tách nhau ra một khoảng r = 5 cm. Lấy \(g = 10m/{s^2}.\) Xác định N. 

A.
\(1,{04.10^{12}}.\)

B.
 \(1,{7.10^7}.\)  

C.
 \(1,{44.10^{12}}.\)     

D.
\(8,{2.10^9}.\)

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi d�

Chọn A

Khi hệ cân bằng:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
\sin \alpha = \frac{{0,5r}}{l}\\
\tan \alpha = \frac{F}{{mg}} = \frac{{k{{\left( {N.e} \right)}^2}}}{{mg{r^2}}}
\end{array} \right.\\
l = 0,5;r = 0,05\\
\Rightarrow \alpha = 2,{866^0}\\
\Rightarrow N = \sqrt {\frac{{mg{r^2}\tan \alpha }}{{ke{}^2}}} \\
\Rightarrow N = \sqrt {\frac{{0,2.10.0,05{}^2\tan 2,{{866}^0}}}{{9.10{}^9.1,{6^2}{{.10}^{ – 38}}}}} = 1,{04.10^{12}}.
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi d�

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!