Trắc nghiệm ôn tập

Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m.

Câu hỏi:

Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m. Khi mỗi quả cầu tích điện q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng r = 5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Xác định độ lớn của q. 

A.
 \(1,{7.10^{ – 7}}\)C.      

B.
 \(5,{3.10^{ – 7}}\) C. 

C.
 \(5,{66.10^{ – 6}}\) C.      

D.
  \(8,{2.10^{ – 6}}\)C.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m.

Chọn C.

Khi hệ cân bằng:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
\sin \alpha = \frac{{0,5r}}{l}\\
\tan \alpha = \frac{F}{{mg}} = \frac{{k{q^2}}}{{mg{r^2}}}
\end{array} \right.\\
l = 0,5;r = 0,05 \to \alpha = 2,{866^0}\\
\Rightarrow \left| q \right| = \sqrt {\frac{{mg{r^2}\tan \alpha }}{k}} \\
\Rightarrow \left| q \right| = \sqrt {\frac{{0,2.10.0,{{05}^2}\tan 2,{{866}^0}}}{{{{9.10}^9}}}} \\
= 1,{67.10^{ – 7}}(C).
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!