Trắc nghiệm ôn tập

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không d

Câu hỏi:

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 20 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc  Tính điện tích đã truyền cho quả cầu. Lấy  \(g = 10m/s{}^2.\)

 

Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không d

A.
\(5,{3.10^{ – 9}}\)C.   

B.
 \(3,{58.10^{ – 7}}\)C.  

C.
 \(7,{16.10^{ – 7}}\) C.      

D.
 \(8,{2.10^{ – 9}}\) C.

Đáp án đúng: C

Chọn C.

Khi một quả cầu tích điện q thì khi tiếp xúc mỗi quả cầu có điện tích 0,5q.

Hệ cân bằng:

\(\begin{array}{l}
\tan \alpha = \frac{F}{{mg}} = \frac{{k{{\left( {0,5q} \right)}^2}}}{{mg{r^2}}} = \frac{{k{{\left( {0,5q} \right)}^2}}}{{mg{{\left( {2l\sin \alpha } \right)}^2}}}\\
\alpha = {30^0};k = {9.10^9};mg = 0,05\\
\Rightarrow \left| q \right| = 7,{16.10^{ – 7}}(C).
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!