Trắc nghiệm ôn tập

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Bỏ qua trọng lượng của gậy.

Câu hỏi:

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực bằng: 

A.
Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N 

B.
Người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N

C.
Người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N. 

D.
Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Bỏ qua trọng lượng của gậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!