Trắc nghiệm ôn tập

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt thiếu 5.109 electron cách nhau 2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng. 

Câu hỏi:

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt thiếu 5.109 electron cách nhau 2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng. 

A.
 \(1,{44.10^{ – 5}}\) N.   

B.
\(1,{44.10^{ – 6}}\)N.   

C.
\(1,{44.10^{ – 7}}\)N.   

D.
\(1,{44.10^{ – 9}}\)N.   

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt thiếu 5.109 electron cách nhau 2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng. 

Chọn A.

Độ lớn điện tích mỗi hạt bụi:  

\({5.10^9}.1,{6.10^{ – 19}} = {8.10^{ – 10}}C.\)

Lực tương tác Cu-lông: 

\(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}\frac{{{{\left( {{{8.10}^{ – 10}}} \right)}^2}}}{{0,{{02}^2}}} = 1,{44.10^{ – 5}}(N).\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt thiếu 5.109 electron cách nhau 2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!