Trắc nghiệm ôn tập

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau một khoảng r.

Câu hỏi:

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau một khoảng r. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng \(1,44.10{}^{ – 7}N.\) Tính r. 

A.
1 cm.       

B.
4 cm.             

C.
2 cm.                 

D.
3 cm.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau một khoảng r.

Chọn C.

Độ lớn điện tích mỗi hạt bụi:  

\({5.10^8}.1,{6.10^{ – 19}} = {8.10^{ – 11}}C.\)

Lực tương tác Cu-lông:

\(\begin{array}{l}
F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\
\Rightarrow 1,{44.10^{ – 7}} = {9.10^9}\frac{{{{\left( {{{8.10}^{ – 11}}} \right)}^2}}}{{{r^2}}}\\
\Rightarrow r = 0,02(m)
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau một khoảng r.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!