Trắc nghiệm ôn tập

Hai este A và B có CTPT CH3COOR và CH3COOR và có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai

Câu hỏi:

Hai este A và B có CTPT CH3COOR và CH3COOR’ và có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai ancol, hai ancol thu được đem oxi hóa bởi CuO thu được hai anđêhit, lượng anđêhit này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa 17,28 gam kết tủa. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên thì tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A.

Bạn đang xem: Hai este A và B có CTPT CH3COOR và CH3COOR và có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai

16,12 gam  

B.

13,64 gam

C.
17,36 gam 

D.
32,24 gam

Đáp án đúng: A

\(\left\{ \begin{array}{l}
C{H_3}COOR\\
C{H_3}COOR’
\end{array} \right. + NaOH \to \left\{ \begin{array}{l}
ROH\\
R’OH
\end{array} \right. + C{H_3}COONa\)

nCH3COONa = 0,06 mol ⇒ nancol = 0,06 mol

⇒ nandehit = 0,06 mol

Mà nAg = 17,28/108 = 0,16 mol ⇒ andehit phải chứa HCHO ( Do nAg ≠ 2 nandehit)

⇒ nAg = 4 nHCHO + 2 nandehit còn lại = 2nHCHO + 2 ntổng andehit

⇒ nHCHO = nAg/2 – nandehit = 0,08 – 0,06 = 0,02 mol ⇒ nCH3COOCH3 = 0,02 mol

⇒ nCH3OH = 0,02 mol; nandehit còn lại = 0,04 mol ⇒ nCH3COOR’ = 0,04 mol

Mà mA + mB = 5,56 ⇒ mCH3COOCH3 + mCH3COOR’ = 0,02.74 + 0,04.(59 + R’) = 5,56

⇒ R’ = 43 (C3H7-)

CH3COOCH3 và CH3COOC3H7 là 2 este no đơn chức mạch hở

⇒ nCO2 = nH2O = 3nCH3COOCH3 + 5nCH3COOC3H7 = 0,26 mol

⇒ mCO2 + mH2O = 16,12 g

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai este A và B có CTPT CH3COOR và CH3COOR và có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!