Trắc nghiệm ôn tập

Hai điện tích điểm ({q_1} = 2mu C;,,,{q_2} = – 8mu C)  đặt tụ do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60

Câu hỏi:

Hai điện tích điểm \({q_1} = 2\mu C;\,\,\,{q_2} = – 8\mu C\)  đặt tụ do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60 cm trong chân không. Phải đặt điện tích q3 ở đâu, có dấu và độ lớn như thế nào để cả hệ nằm cân bằng? 

A.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm ({q_1} = 2mu C;,,,{q_2} = – 8mu C)  đặt tụ do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60

Đặt q3 = -8µC  trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 5 cm. 

B.
Đặt q3 = -4µC  trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách A là 5 cm.

C.

Đặt q3 = -8µC  trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách A là 60 cm. 

D.
Đặt q3 = -4µC  trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 15 cm.

Đáp án đúng: C

Chọn C.

Để hệ cân bằng thì các điện tích đặt thẳng hàng và dấu “xen kẽ nhau” và q3 phải nằm gần q1 hơn như hình vẽ.

Mỗi điện tích sẽ chịu tác dụng hai lực ngược hướng nhau và độ lớn bằng nhau:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
CB{\rm{ }}{q_3}:k\frac{{\left| {{q_1}q{}_3} \right|}}{{r_{13}^2}} = k\frac{{\left| {{q_2}q{}_3} \right|}}{{{r_{23}}{}^2}}\\
CB{\rm{ }}{{\rm{q}}_1}:k\frac{{\left| {{q_3}q{}_1} \right|}}{{r_{31}^2}} = k\frac{{\left| {{q_2}q{}_1} \right|}}{{r_{21}^2}}
\end{array} \right.\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{r_{13}} = 60\left( {cm} \right)\\
{q_3} = – 8\left( {\mu C} \right)
\end{array} \right.
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai điện tích điểm ({q_1} = 2mu C;,,,{q_2} = – 8mu C)  đặt tụ do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!