Trắc nghiệm ôn tập

Hai điện tích có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.

Câu hỏi:

Hai điện tích có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F. Tính hằng số điện môi của dầu. 

A.
1,5.        

B.
2,25.            

C.
3.    

D.
4,5.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Hai điện tích có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.

Áp dụng định luật Cu-lông khi đặt trong chân không và khi đặt trong dầu:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\
F’ = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {{r’}^2}}}
\end{array} \right.\\
F = F’\\
\to \varepsilon = \frac{{r{}^2}}{{{{r’}^2}}} = {\left( {\frac{{12}}{8}} \right)^2} = 2,25.
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai điện tích có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!