Trắc nghiệm ôn tập

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC.

Câu hỏi:

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là

A.
H-COO-CH3, CH3-COOH.

B.
(CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C.
CH3-COOH, H-COO-CH3.

D.
CH3-COOH, CH3COOCH3.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!