Trắc nghiệm ôn tập

Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.s :=1;  for i:= 10 downto 3 do  s:=s + 1; Write(s);

Câu hỏi:

Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.

s :=1;  for i:= 10 downto 3 do  s:=s + 1; Write(s);

Bạn đang xem: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.s :=1;  for i:= 10 downto 3 do  s:=s + 1; Write(s);

A.
6

B.
8

C.
7

D.
9

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.s :=1;  for i:= 10 downto 3 do  s:=s + 1; Write(s);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!